SONY DSC

Przebudowa dróg w Bielsku-Białej

szeroka i długa ulica Żywiecka

Mieszkańcy Bielska-Białej doczekali się nareszcie przebudowy ulicy Krakowskiej. Jednocześnie realizowane są przebudowy ulic Cieszyńskiej i Żywieckiej, na dużych odcinkach tych arterii. Inwestycje te potrzebne są z wielu względów, między innymi dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu. Ale czy podjęte działania przyniosą spodziewane skutki. Obawiam się, że w ciągu ulicy Żywieckiej, po zakończeniu przebudowy, wzrośnie ilość drastycznych zdarzeń drogowych. Projekt bowiem jest tak realizowany, jakby inwestor chciał mieć autostradę w środku miasta. Takie rozwiązanie, z pewnością bezpieczeństwa nie poprawi. Remontowana infrastruktura przybiera już swą końcową postać. Na zakończonym odcinku już widać, jak kierowcy, wdzięczni inwestorowi za prezent w postaci „autostrady” miejskiej, realizują swe wyścigowe pasje. Jak też widać, w miejscach krytycznych, to jest na skrzyżowaniach z ulicami Stojałowskiego, Lipnicją, PCK, Lenartowicza, Łagodną i Górską, organizacja ruchu bądź nie zmieniła się wcale, bądź ewentualnie w niewielkim stopniu. Można więc spodziewać się, iż tak jak przed remontem tak i po, korki w tych węzłach będą codziennością.
O dziwo, przy realizacji przebudowy ulicy Cieszyńskiej, Inwestor pomyślał już o rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo. Choć projekt Cieszyńskiej idealny nie jest, to jednak w wyraźnym stopniu wyróżnia się na tle Żywickiej. Są dwupoziomowe przejścia dla pieszych i ronda.
Ulica Krakowska, oferuje poniekąd rozwiązanie pośrednie. Poniekąd, gdyż bardzo nieśmiało, tylko w kilku miejscach zastosowano rozwiązania uspokajające ruch.
Wprowadzona w ostatnich dniach zmiana organizacji ruchu w rejonie jednego z przejść dla pieszych, na ulicy Partyzantów pokazała, iż bielscy drogowcy potrzebują bardzo długiego czasu, aby zauważyć zagrożenia w ruchu drogowym, które spowodowane są rozwiązaniami, przez nich samych wprowadzonymi. Niebezpieczne przejście dla pieszych, które kilkanaście lat temu zostało zlokalizowane na niewidocznym łuku jezdni w rejonie stacji benzynowej BP, dopiero po tak długim czasie otrzymało rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo. Pasy ruchu zostały nieco zwężone, ale dzięki obustronnym „słupkom” powstaje iluzja znacznego zwężenia. Rozwiązanie to bardzo wyraźnie wpływa na uspokojenie ruchu w obrębie tego, niebezpiecznego miejsca.

uspokojenie ruchu na ul. Partyzantów