O sobie

Autor blogu - Sławomir Pytel, podczas konferencji EVU (Europäische Vereinigung für Unfallforschung Und Unfallanalyse)
Autor blogu – Sławomir Pytel, podczas konferencji rekomendowanej przez EVU (Europäische Vereinigung für Unfallforschung Und Unfallanalyse)

Jestem ekspertem z zakresu analizy wypadków drogowych,    z zakresu techniki motoryzacyjnej, mocowania ładunków      w transporcie drogowym, oraz z zakresu racjonalnego prowadzenia pojazdów. Od trzydziestu lat opracowuję ekspertyzy w obrębie szeroko rozumianej techniki motoryzacyjnej. Od ponad dwudziestu lat zajmuję się analizą wypadków drogowych. Od czasu do czasu publikuję, głównie w branżowym miesięczniku Paragraf na drodze, który wydawany jest przez Instytut Ekspertyz Sądowych z Krakowa. Czynnie uczestniczę w eksperckich konferencjach branżowych, ale także w konferencjach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wypadki drogowe zajmują lwią część mojego życia, gdyż taką wybrałem sobie drogę zawodową. Wykonanie ekspertyzy jest jedną z dróg dojścia do prawdy. Bo droga to nie tylko miejsce, to także nasze działanie. Ten cytat z Jerzego Bralczyka, przyjąłem za motto mojego bloga.

Nasza Ojczyzna należy niestety do tych państw europejskich, w których na drogach ginie i zostaje trwale okaleczonych, najwięcej istnień ludzkich. Wypadki drogowe z kolei, zajmują lwią część mojego życia, gdyż zawodowo zajmuję się wykonywaniem ekspertyz w tym zakresie. To nie jest łatwa praca drogi Czytelniku. Z jednej bowiem strony, analiza zdarzenia drogowego to jest jedna z dróg dojścia do prawdy. Celem głównym takiej analizy, jest przecież ujawnienie przyczyn wypadku. Z drugiej jednak strony, wypadki to tragedie ludzkie, których siłą rzeczy, ekspert mojej specjalności, staje się świadkiem. Ekspert to profesjonalista, osoba, która obiektywnie, bez emocji, przeprowadza analizy a na podstawie uzyskanych wyników, opracowuje wnioski. Ale ekspert to także i człowiek, a brak emocji, w szczególności w obliczu ludzkiej tragedii, to przecież stan nienormalny, chorobowy. Ekspert to człowiek, który dzięki swej wiedzy specjalnej wykonuje zadania specjalne ale w taki sposób, aby panować nad naturalnym odruchem, jakim są emocje. Ekspert charakteryzować więc musi się umiejętnością weryfikowania swoich tez, przed opracowaniem wniosków końcowych. Ekspert to jednocześnie taki człowiek, który zna granice swej wiedzy.