O sobie

Autor blogu - Sławomir Pytel, podczas konferencji EVU (Europäische Vereinigung für Unfallforschung Und Unfallanalyse)
Autor blogu – Sławomir Pytel, podczas konferencji rekomendowanej przez EVU (Europäische Vereinigung für Unfallforschung Und Unfallanalyse)

Jestem ekspertem z zakresu analizy wypadków drogowych, z zakresu techniki motoryzacyjnej, mocowania ładunków w transporcie drogowym, oraz z zakresu racjonalnego prowadzenia pojazdów. Od trzydziestu lat opracowuję ekspertyzy w obrębie szeroko rozumianej techniki motoryzacyjnej. Od ponad dwudziestu lat zajmuję się analizą wypadków drogowych. Od czasu do czasu publikuję, głównie                          w branżowym miesięczniku Paragraf na drodze, który wydawany jest przez Instytut Ekspertyz Sądowych z Krakowa. Czynnie uczestniczę           w eksperckich konferencjach branżowych, ale także w konferencjach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wypadki drogowe zajmują lwią część mojego życia, gdyż taką wybrałem sobie drogę zawodową. Wykonanie ekspertyzy jest jedną z dróg dojścia do prawdy. Bo droga to nie tylko miejsce, to także nasze działanie. Ten cytat z Jerzego Bralczyka, przyjąłem za motto mojego bloga.

Nasza Ojczyzna należy niestety do tych państw europejskich, w których na drogach ginie i zostaje trwale okaleczonych, najwięcej istnień ludzkich. Wypadki drogowe z kolei, zajmują mi wiele czasu, gdyż zawodowo zajmuję się wykonywaniem ekspertyz w tym zakresie. To nie jest łatwa praca drogi Czytelniku. Z jednej bowiem strony, analiza zdarzenia drogowego to jest jedna z dróg dojścia do prawdy. Celem głównym takiej analizy, jest przecież ujawnienie przyczyn wypadku. Z drugiej jednak strony, wypadki to tragedie ludzkie, których siłą rzeczy, ekspert mojej specjalności staje się świadkiem. Ekspert to profesjonalista, to osoba, która obiektywnie, bez emocji, przeprowadza analizy a na podstawie uzyskanych wyników, opracowuje wnioski. Ale ekspert to także przecież i człowiek, a brak emocji, w szczególności         w obliczu ludzkiej tragedii, to stan nienormalny, chorobowy. Ekspert to człowiek, który dzięki swej wiedzy specjalnej wykonuje zadania specjalne ale w taki sposób, aby panować nad naturalnym odruchem, jakim są emocje. Ekspert charakteryzować więc musi się umiejętnością weryfikowania swoich tez, przed opraco-waniem wniosków końcowych. Ekspert to jednocześnie taki człowiek, który zna granice swej wiedzy.

W dniu 25 października 2017 roku, pożegnałem Przyjaciela.

Bieszczady
Jura
Leszek Ławczys 1960 – 2017
Beskid Mały