O kierowcach

Każde zdarzenie drogowe realizuje się w wielowymiarowym układzie: maszyna – człowiek – otoczenie. Każdy z tych obszarów składowych także jest układem złożonym i w każdym z nich, człowiek jest najważniejszym, ale i najsłabszym elementem. Człowiek jako operator pojazdu, ma jednak bezpośredni wpływ na powstanie zagrożenia oraz na jego przebieg. Jego stan psychofizyczny, poziom świadomości, zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne, mają bardzo duży wpływ na sytuację drogową. Na tej stronie, będę Państwa inspirował do poszerzania swej wiedzy i świadomości, tak naprawdę o swych własnych możliwościach, ale przede wszystkim ograniczeniach.