O drogach

Droga – stare to słowo i szacowne.

Żeby się poruszać do przodu, czy to przedzierając się czy ślad zostawiając – albo musimy drogę mieć, albo ją tworzymy. A gdy nawet inni nią nie podążą, to dla nas była to droga. I samo przechodzenie też drogą było. Bo droga to nie tylko miejsce, to także nasze działanie. Długa droga może mieć wiele kilometrów – a może też trwać wiele dni. To miejsce gdzie spotykają się te dwa porządki, którymi widzimy świat: czas i przestrzeń.

(Jerzy Bralczyk)

Dodaj komentarz