Konferencja TUVPol – Zamek Na Skale, Trzebieszowice 25 – 27 maja 2017 r.

Autor podczas prezentacji

TÜVPol to organizacja techniczna zajmująca się, najogólniej mó-wiąc, jakością prac inżynier- skich w zakresie motoryzacji. Między innymi, rokrocznie rganizuje konferencję rzeczo-znawców i specjalistów techniki motoryzacyjnej. W trakcie ostatniej ósmej konferencji, wygłaszałem dwa referaty:

  • Prędkość i pozycja pojazdu w aspekcie możliwości jego dostrzeżenia
  • Działanie nowoczesnego układu hamulcowego, na przykładzie rzeczywistego zdarzenia drogowego

Autor: Sławomir Pytel

Pracuję intensywnie jako ekspert. Gdy nie pracuję, to cieszę się Rodziną i życiem w ogóle.