SONY DSC

Konferencja „Badania pojazdów jednośladowych”

W maju 2017 roku, odbyła się konferencja naukowo-techniczna, organizowana przez wrocławski TÜVPol. TÜVPol to organizacja techniczna zajmująca się, najogólniej mówiąc, jakością prac inżynierskich w zakresie motoryzacji. Między innymi, rokrocznie rganizuje konferencję rzeczoznawców certyfikowanych według zasad zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz  specjalistów techniki motoryzacyjnej. W trakcie ósmej konferencji, wygłaszałem dwa referaty:

  • Prędkość i pozycja pojazdu w aspekcie możliwości jego dostrzeżenia
  • Działanie nowoczesnego układu hamulcowego, na przykładzie rzeczywistego zdarzenia drogowego