Szkolenia

Z A P R O S Z E N I E

do uczestnictwa w szkoleniu na temat infrastruktury drogowej  w analizach zdarzeń drogowych, które odbędzie się w Jaworznie, w dniach 17 do 19 czerwca 2019 roku. Część seminaryjna zrealizowana zostanie w jednym dniu, 18 czerwca 2019 roku.

Organizatorami szkolenia są:

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego SAFEROAD – eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego, korzystający z doświadczeń skandynawskich.

CORRECT, Sławomir Pytel – eksperci z zakresu analiz zdarzeń drogowych, koordynator, organizator i pomysłodawca.

Gość specjalny: Tomasz Tosza – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.                                                                                                                      

 1. Koncepcja szkolenia.

Szkolenie realizowane będzie w szczególnych okolicznościach. Prowadzone bowiem będzie przez Pana Jerzego Szerszonia, z Akademii Bezpieczeństwa Saferoad. Grupa Saferoad jest twórcą i realizatorem programu Polska Wizja Zero. Drugim prowadzącym, będzie Tomasz Tosza z Zarządu Dróg i Mostów  w Jaworznie. Organizacja ta z kolei, skutecznie wdrożyła program Polska Wizja Zero, udowadniając, że Wizja Zero, to nie utopia. W Jaworznie, od roku 2016, w obszarach objętych programem, nie doszło do śmiertelnego wypadku. Uczymy się więc od najlepszych.

Szkolenie ma na celu wykazanie, jakie ograniczenia ma człowiek w ocenie sytuacji drogowej oraz jakie znaczenie ma infrastruktura w kreowaniu zachowania uczestników ruchu drogowego.

Szkolenie realizowane będzie w pierwszych dniach wakacji. Proponuję Państwu połączenie pracy  z wypoczynkiem. Formuła ta sprawdziła się już podczas dorocznego zimowiska „Biegli sądowi      i przyjaciele”. Zachęcam Państwa do przyjazdu wraz z bliskimi Wam osobami.

 1. Tematyka szkolenia.

Od najlepszych zatem będziemy się uczyć pozyskiwania w miejscu zdarzenia danych, które są niezbędne przy odtwarzaniu zdarzeń drogowych:

 • ograniczenia psychofizyczne człowieka
 • stereotypy ograniczające sprawność uczestników ruchu drogowego,
 • parametry geometryczne dróg i skrzyżowań,
 • wymogi widoczności dziennej,
 • wymogi widoczności nocnej,
 • zależność prędkości i infrastruktury,
 • ocena stanu zagrożenia,
 • wady infrastruktury drogowej,

Powyższe zagadnienia, omówione zostaną na przykładach rzeczywistych, istniejących rozwiązań.

 • przykłady badań poligonowych i omówienie wyników,
 • przykłady testów zderzeniowych i omówienie wyników,

Podczas szkolenia przedstawione zostaną stosowane obecnie w Polsce systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas szkolenia, omawiane będą także problemy praktyczne, związane z identyfikacją i interpretacją parametrów infrastruktury drogowej przez biegłych i policjantów w miejscu zdarzenia, na przykładach konkretnych rozwiązań układów drogowych, z uwzględnieniem wytwarzanych w Polsce urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 1. Do kogo kierowane jest szkolenie.

Udział może zgłosić każda osoba lub instytucja, w której obszarze zainteresowań zawarte są zagadnienia dotyczące ruchu drogowego i wypadków drogowych, lub bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przede wszystkim jednak, szkolenie kierowane jest do osób i instytucji, które zajmują się ruchem drogowym, analizą zdarzeń drogowych. W szczególności zaś do tych instytucji, które korzystają z usług biegłych sądowych do spraw wypadków drogowych, czyli do policji, żandarmerii, inspektorów drogowych, prokuratur i sądów, i oczywiście do ekspertów zajmujących się analizami zdarzeń drogowych, w tym do biegłych sądowych.

 1. Miejsce szkolenia.

Szkolenie odbywać się będzie na terenie hotelu Aqua w Jaworznie, ul. Karola Pniaka 2: https://www.facebook.com/aquahoteljaworzno/

Hotel położony jest na obrzeżach miasta, w terenie rekreacyjnym o charakterze leśno – łąkowym. Fajne trasy piesze i rowerowe. Bardzo blisko znajdują się jeziorka „Koparki”. Przy większym z nich, zlokalizowana jest baza nurkowa. W odległości czterdziestu minut piechotą, znajduje się zalew „Sosina”  z możliwością wypożyczania sprzętu rekreacyjnego. W pobliżu znajdują się także stadnina koni oraz tor off roadowy. W hotelu można nabyć bilety do modnych obecnie atrakcji: https://zatorland.pl/ park różnych rozrywek, w tym park z największym na świecie ruchomym dinozaurem oraz https://energylandia.pl/ największy w Polsce rodzinny park rozrywki, z wieloma zróżnicowanymi atrakcjami, w tym i z parkiem wodnym oraz największym w Europie mega coasterem, które znajdują się   w odległości 40 km od hotelu Aqua.

 1. Warunki udziału.

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 550,- zł brutto. Opłata oprócz ogólnych działań organizacyjnych, pokrywa koszty obiadów, kolacji, przerw kawowych oraz materiałów, które otrzymują uczestnicy. Osoby, które są zainteresowane jedynie uczestnictwem w części seminaryjnej w dniu 18 czerwca 2019 roku, wnoszą opłatę w wysokości 400,- zł.

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty, proszę przesyłać na adres mejlowy: biuro@correct.auto.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto nr:     60 1050 1070 1000 0001 0074 7112

 

Dodaj komentarz