Szkolenia

SZKOLENIE Z ZAKRESU NAPĘDÓW HYBRYDOWYCH

Zapraszam do udziału szkoleniach seminaryjnych w dwóch tematach:
–  napędy pojazdów hybrydowych
– medycyna sądowa


Szkolenie z napędów hybrydowych będzie prowadził mgr. inż. Marek Kamiński, biegły z Bielska. To magister od napędów elektrycznych, a wystąpienie będzie relacją z badań, które w najbliższych dniach przeprowadzimy. Podczas tego szkolenia, przekazanych zostanie Słuchaczom-ekspertom, wiele praktycznych wskazówek z dziedziny techniki motoryzacyjnej, dotyczących rozwiązań elektrycznych i mechanicznych, w napędach hybrydowych wyposażonych w dwie maszyny synchroniczne.

SZKOLENIE: MEDYCYNA SĄDOWA W ZAKRESIE WYPADKÓW DROGOWYCH

Zagadnienia referować będą:
– biegły sądowy, dr hab. nauk medycznych Czesław Żaba.
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Poznaniu. Autor wielu opracowań i wystąpień, dotyczących zagadnień nas interesujących.

– biegły sądowy, dr nauk medycznych, mgr prawa, Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski.
Pracownik naukowy i wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeden ze współautorów najnowszej publikacji Pana Grzegorza Teresińskiego.

– biegły sądowy, mgr inż. Mirosław Kędzierski.
Wieloletni pracownik Laboratorium Kryminalistycznego. Aktualnie opiniując, ściśle współpracuje z medykami sądowymi z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– biegły sądowy, mgr. inż. Marek Kamiński. Inżynier-Praktyk z wieloletnim doświadczeniem serwisowym różnych marek. Z wykształcenia inżynier o specjalności sterowania napędami elektrycznymi. 

Taki skład kadry dydaktycznej, gwarantuje wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także gwarantuje wysoki poziom przekazywania tej wiedzy.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej okazji.

K O M UY N I K A T  NR 1

Szkolenia zrealizowane zostaną w dniu 27 lutego, w Szczyrku, w pensjonacie Sasanka -
www.sasanka.com.pl
w którym stacjonować będzie zimowisko. Koszt uczestnictwa łączny 250,- zł. W tej cenie zawarty jest między innymi poczęstunek kawowy i obiad.
Przypominam, iż szkolenia są przeznaczone dla biegłych i rzeczoznawców z zakresu rekonstrukcji zdarzeń drogowych, dla biegłych medyków, dla prawników, w tym dla decydentów procesowych, i dla wszystkich zainteresowanych tematyką zdarzeń drogowych i skutków wypadków drogowych.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mejlowy:
biuro{małpa}correct.auto.pl

Tematy i zagadnienia:

dr nauk medycznych, mgr prawa Zbigniew Gąszczyk-OżarowskiKategoryczność opinii biegłego:

Będzie to to bardzo ciekawe wystąpienie, którego tezy oparte są na przeprowadzonych w tym zakresie wielodyscyplinowych badaniach naukowych, wymagających wszechstronnego zasobu wiedzy. Wystąpienie będzie wysoce oryginalne, w tym interdyscyplinarne. Autor dużo uwagi poświęca analizie zakresu znaczeniowego poszczególnych pojęć dotyczących dowodu z opinii biegłego. W wystąpieniu zawarte będę uwagi praktyczne dotyczące analiz opinii z otwarcia zwłok, opinii z badania akt medycznych oraz z obdukcji osoby poszkodowanej w wypadkach.

mgr inż. Mirosław KędzierskiAnaliza parametrów symulacyjnych zdarzenia drogowego i ocena ryzyka powstawania obrażeń:

Celem prezentacji jest przedstawienie praktycznego wykorzystania kryteriów oceny powstania obrażeń typu whiplash w oparciu o biomechaniczną symulację ruchu ciała człowieka. Analiza obciążeń działających w trakcie wypadku na ciało pasażera pojazdu samochodowego oszacowana w wyniku takiej symulacji może stanowić dodatkowy element weryfikacyjny podczas opiniowania w sprawach dotyczących obrażeń typu whiplash. Współczesne narzędzia do rekonstrukcji wypadków drogowych umożliwiają biegłym wykorzystanie niektórych kryteriów oceny wartości progowych obciążeń powodujących tego typu obrażenia. W szczególności omówione zostaną praktyczne aspekty wykorzystania wskaźników HIC oraz NIC. Wystąpienie będzie szczególnie interesujące dla użytkowników oprogramowania PC-Crash, gdyż prezentowane przykłady praktyczne, będą opracowane z użyciem tego narzędzia. Sugeruję użytkownikom PC-Crasha zabranie ze sobą komputerów.

mgr inż. Marek Kamiński Technika pojazdów hybrydowych w praktyce biegłego i rzeczoznawcy.

Autor przedstawi praktyczne uwagi dotyczące analizy stanu mechanizmów i układów elektrycznych, w napędach pojazdów hybrydowych. Wystąpienie będzie oparte na niestandardowym ujęciu analiz, w szczególności poprzez pryzmat wiedzy i doświadczenia inżyniera-elektryka, z doświadczeniem biegłego sądowego. Wystąpienie uwzględniało będzie zarówno specyfikę analiz związanych z eksperckim badaniem stanów awaryjnych, jak i specyfikę badań powypadkowych pojazdów hybrydowych.

Ze względu na kolizję terminów, dr Czesław Żaba niestety tym razem uczestniczyć w spotkaniu nie może.

Zainteresowanych proszę o przesyłanie zgłoszeń, bezpośrednio na adres mejlowy:

biuro{małpa}correct.auto.pl

INFRASTRUKTURA W ANALIZACH ZDARZEŃ DROGOWYCH

W Jaworznie, w dniach 17 do 19 czerwca 2019 roku, wspólnie z Akademią Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego SAFEROAD – zorganizowaliśmy bardzo ciekawe szkolenie dla praktyków. Gościem specjalnym, a zarazem jednym z referujących, był Pan Tomasz Tosza, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Miejsce nieprzypadkowe, gdyż w Jaworznie udowodnione zostało w praktyce, iż koncepcja WIZJA ZERO, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, jest możliwa do zrealizowania.  Drugim prowadzącym był Pan Jerzy Szerszoń, z Akademii Bezpieczeństwa Saferoad. Grupa Saferoad jest twórcą i realizatorem programu Polska Wizja Zero, realizowanym w oparciu o szwedzkie doświadczenie.

Na przykładach rzeczywistych zdarzeń drogowych oraz w oparciu o stosowane w praktyce rozwiązania, podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość poznać jakie ograniczenia ma człowiek w ocenie sytuacji drogowej oraz dowiedzieć się i zrozumieć, jakie znaczenie ma infrastruktura w kreowaniu zachowania uczestników ruchu drogowego.                                           

Dziękuję Uczestnikom i Referującym za czynny, konstruktywny udział.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *