Konferencja we Wrocławiu 3 XII 2016 r.

Autor podczas wygłaszania referatu we Wrocławiu

W dniu trzeciego grudnia, odbyła się kolejna konferencja TUVPol. Jest to organizacja, która certyfikuje rzeczoznawców           z upoważnienia ministra odpowiedzialnego za transport drogowy. Najnowsza edycja poświęcona była wycenom pojazdów, w tym jednoślado- wych, oraz wycenom napraw pojazdów, w tym jednoślado- wych. Podczas tej konferencji wygłosiłem referat, w którym zaprezen- towałem autorską metodę wyceny spadku wartości pojazdu, z tytułu wykonywania powypadkowych napraw blacharsko-lakierniczych. Metoda ta oparta jest o ogólnodostępne dane. W porównaniu do najczęściej stosowanych metod, proponowana przeze mnie, charakteryzuje się wyjątkową prostotą, oraz łatwością weryfikacji. W szczególności zaś, jest jest jasna i zrozumiała także dla laików, co jest bardzo istotne na przykład przy opracowywaniu opinii sądowych.

Autor: Sławomir Pytel

Pracuję intensywnie jako ekspert. Gdy nie pracuję, to cieszę się Rodziną i życiem w ogóle.