SONY DSC

Sympozjum dotyczące pojazdów użytkowych.

W dniach od 15 do 17 września roku 2016, odbyło się kolejne sympozjum biegłych sądowych do spraw wypadków drogowych. Tegoroczna edycja poświęcona była zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów użytkowych. Część konferencyjna Sympozjum zlokalizowana była w Pszczynie, a część badawcza na lotnisku w Kaniowie. Podczas sympozjum wykonywane były próby drogowe

na płycie lotniska

z pomiarami parametrów ruchu. Niezależnie od tego, biegli mieli możliwość wykonania jazdy za kierownicą, różnych pojazdów użytkowych. Podczas tego sympozjum wygłaszałem referat Analiza zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów użytkowych. Frekwencja dopisała. Biegli wyjechali zadowoleni ze względu na wysoką wartość merytoryczną tegorocznego sympozjum.

4 thoughts on “Sympozjum dotyczące pojazdów użytkowych.

 1. Najogólniej mówiąc, uczestnicy ruchu drogowego muszą mieć jasne oznakowania, realizowane w ramach jednolitego, zrozumiałego systemu. Bardziej szczegółowo można ująć tu kilka fundamentalnych zasad, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu oraz wykonywaniu dróg i ich oznakowania:
  – zaakceptowanie nieuchronności ludzkich błędów;
  – droga wraz z infrastrukturą mają być tak zaprojektowane, aby tłumaczyły kierowcy zastosowaną organizację ruchu;
  – prawidłowa droga ma „wybaczać” błędy kierowcy, co w praktyce oznacza stosowanie systemów bezpieczeństwa biernego;
  – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga konsekwentnej realizacji wcześniej przygotowanego, konkretnego, wieloletniego programu działań;
  – program ten musi być oparty na szczegółowej analizie zdarzeń drogowych i ich skutków;
  – w programie muszą być określone cele, drogi ich realizacji oraz mierniki skuteczności wdrażania;
  – bezwarunkowo, do skutecznej realizacji programu, niezbędna jest rzeczywista, a nie tylko deklaratywna wola polityczna;
  – zmiany muszą być prowadzone przez centralną instytucję wiodącą, z rzeczywistą mocą prawną i administracyjną;
  – w tych krajach, w których sukces osiągnięto, działania i ich kierunki, były bardzo podobne, bez względu na poziom gospodarczy i strefę kulturową;
  Jeśli chodzi o publikacje Instytutu Ekspertyz Sądowych, to jest to przede wszystkim Ich periodyk: Paragraf na Drodze. Materiały konferencyjne IES publikuje w dodatkowych numerach specjalnych tego wydawnictwa. Przegląd artykułów: http://www.paragraf.ies.krakow.pl/. Jeśli zaś o pozostałe publikacje chodzi, to zamieszczane są one w materiałach konferencyjnych oraz w wydawnictwach branżowych. Dostępne są także publikacje książkowe. Między innymi: Inżynieria Ruchu – praca zbiorowa WKŁ, Bezpieczeństwo ruchu miejskiego – praca zbiorowa WKŁ, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie – S. Filary Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, i inne. Bardzo ciekawe i pouczające są publikacje referatów z kilkuletniego cyklu kongresów „Drogi zaufania”, które organizowane były przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 2. Tak, oczywiście. W publikacjach Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz podczas konferencji branżowych w Polsce, ale i poza Jej granicami. Na bazie tych badań, opracowanych zostało już kilka publikacji z praktycznymi wnioskami dla ekspertów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *