Wydarzenia

Sympozjum w Pszczynie

tabor badawczy i dron obserwacyjny

W dniach od 15 do 17 września, odbyło się kolejne sympozjum biegłych sądowych do spraw wypadków drogowych. Tegoroczna edycja poświęcona była zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów użytkowych. Część konferencyjna Sympozjum zlokalizowana była w Pszczynie, a część badawcza na lotnisku w Kaniowie. Podczas sympozjum wykonywane były próby drogowe

na płycie lotniska

z pomiarami parametrów ruchu. Niezależnie od tego, biegli mieli możliwość wykonania jazdy za kierownicą, różnych pojazdów użytkowych. Podczas tego sympozjum wygłaszałem referat Analiza zdarzenia drogowego z udziałem pojazdów użytkowych. Frekwencja dopisała. Biegli wyjechali zadowoleni ze względu na wysoką wartość merytoryczną tegorocznego sympozjum.

Konferencja we Wrocławiu 3 XII 2016 r.

Autor podczas wygłaszania referatu we Wrocławiu

W dniu trzeciego grudnia, odbyła się kolejna konferencja TUVPol. Jest to organizacja, która certyfikuje rzeczoznawców           z upoważnienia ministra odpowiedzialnego za transport drogowy. Najnowsza edycja poświęcona była wycenom pojazdów, w tym jednoślado- wych, oraz wycenom napraw pojazdów, w tym jednoślado- wych. Podczas tej konferencji wygłosiłem referat, w którym zaprezen- towałem autorską metodę wyceny spadku wartości pojazdu, z tytułu wykonywania powypadkowych napraw blacharsko-lakierniczych. Metoda ta oparta jest o ogólnodostępne dane. W porównaniu do najczęściej stosowanych metod, proponowana przeze mnie, charakteryzuje się wyjątkową prostotą, oraz łatwością weryfikacji. W szczególności zaś, jest jest jasna i zrozumiała także dla laików, co jest bardzo istotne na przykład przy opracowywaniu opinii sądowych.